Okresní organizace Českého svazu včelařů Znojmo

je organizační jednotkou ČSV.

Okresní organizace má právní subjektivitu, má tedy právo v rámci své působnosti podle stanov jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu s právními předpisy.

Územní působnost OO ČSV Znojmo je shodná s územím okresu Znojmo.
(dle § 10 stanov ČSV, o.s.) 

včely, úly - Okresní organizace Českého svazu včelařů

Okresní organizace ČSV Znojmo zajišťuje:

  • distribuci léčiv pro včely
  • administraci vybraných dotací
  • organizaci včelařských akcí
  • informační a poradenský servis pro jednotlivé základní organizace a nevčelařskou veřejnost okresu Znojmo

Máme svého zástupce v Republikovém výboru ČSV, o.s. a v Krajském koordinačním výboru pro kraj Jihomoravský.

V současné době ( k 15.11.2014) máme v 18 základních organizacích  okresu Znojmo evidovano 855 včelařů s 16 700 včelstvy. Roky 2011 - 2014 přinesly zvýšený zájem o včelařství, který se promítl do počtu nových, začínajících včelařů.

 

 

 

 

 

Nová vyhláška k přemisťování včelstev
vyhláška č. 342/2012 Sb. řeší mimo jiné nová pravidla pro přemisťování včelstev mimo území kraje od 1.11.2012, dále náhrady za likvidaci včelstev (MVP)
Informace SVS
 
Nová vyhláška o ochraně včel
Od 1.11.2012 platí vyhláška č. 327/2012 Sb. O ochraně včel, zvěře, ..., při použití přípravků na ochranu rostlin. Plné znění najdete na stránkách www.vcelarstvi.cz/aktualne
www.vcelarstvi.cz
 
Varroáza přehledně a podrobně na mapách SVS
Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku.Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR.
Informace SVS
 
občanské sdružení x pobočný spolek
Jak postupovat při změně ZO a OO ČSV z občanského sdružení na pobočný spolek najdete na stránkách:

http://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo.html

Aktuálně
 
Aethina tumida v Evropě
Malý úlový brouk, původem z jižní Afriky, se od letošního léta šíří na jihu Itálie. Mapy jednotlivých ohnisek naleznete na stránkách SVS a na odkazu "aktuálně"
Aktuálně
 
Mor včelího plodu v ČR a v JMK
Užitečné informace o MVP (mapa ohnisek  a ochranných pásem, dotčené katastry obcí v JMK) najdete v záložce "Informace SVS"
Informace SVS