vcela2022 banner.png

Okresní organizace Českého svazu včelařů Znojmo

je organizační jednotkou ČSV.

Okresní organizace má právní subjektivitu, má tedy právo v rámci své působnosti podle stanov jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu s právními předpisy.

Územní působnost OO ČSV Znojmo je shodná s územím okresu Znojmo.
(dle § 10 stanov ČSV, z.s.) 

 

10575dad28dee884cf36c68ba91b832a.jpg

Okresní organizace ČSV Znojmo zajišťuje:

  • distribuci léčiv pro včely
  • administraci vybraných dotací
  • organizaci včelařských akcí
  • informační a poradenský servis pro jednotlivé základní organizace a nevčelařskou veřejnost okresu Znojmo

Máme svého zástupce v Republikovém výboru ČSV, o.s. a v Krajském koordinačním výboru pro kraj Jihomoravský.

V současné době ( k 1.1.2021) máme v 17 základních organizacích  okresu Znojmo evidovano 855 včelařů s 16 700 včelstvy.

 

Mapa jednotlivých ZO v rámci okresu Znojmo

2021_ilustrační mapka ZO.jpg