Kontakty na funkcionáře OV ČSV Znojmo

předseda
František Texl
Junácké údolí 388
671 03  Vranov nad Dyjí  

tel:  607 880 856
e-mail:
ftexl@volny.cz

jednatel
Petr Příkazský
Miroslavské Knínice 69
671 72 Miroslav

tel:  
702 125 354
e-mail:
petr.prikazsky@seznam.cz
místopředseda
Jiří Bárta
Jiřice u Miroslavi 125
671 78  Miroslav
tel: 736 631 478
e-mail: ing.jiri.barta@seznam.cz

účetní, pokladník
Jana Pavelková
Holandská 13
671 81  Znojmo

tel: 728 522 180
e-mail:   pavelkova.jana@hotmail.cz

zdravotníci
Jaroslav Pour
Gagarinova 28
669 02  Znojmo

Miroslav Kauer
Přímětice
67104 Znojmo

příjemce pošty, statistika, dotace Jaroslav Pour
Gagarinova 28
66902 Znojmo

tel: 602 499 490
japour@centrum.cztel: 723682112
e-mail:
kauer.vcely@centrum.cz

tel: 602 499 490
e-mail: japour@centrum.cz

Veškeré dotazy, připomínky a příspěvky na tyto stránky
posílejte na e-mail: ftexl@volny.cz 

 

Právní předpisy týkající se včel (aktualizováno k datu 1.3.2018)

 najdete v záložce


Informace SVS

Nová vyhláška k přemisťování včelstev

vyhláška č. 342/2012 Sb. řeší mimo jiné nová pravidla pro přemisťování včelstev mimo území kraje od 1.11.2012, dále náhrady za likvidaci včelstev (MVP)

Informace SVS

Nová vyhláška o ochraně včel

Od 1.11.2012 platí vyhláška č. 327/2012 Sb. O ochraně včel, zvěře, ..., při použití přípravků na ochranu rostlin. Plné znění najdete na stránkách www.vcelarstvi.cz/aktualne

www.vcelarstvi.cz

 

 

 Varroáza přehledně a podrobně na mapách SVS

Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku.Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR.

Informace SVS

Občanské sdružení x pobočný spolek
Jak postupovat při změně ZO a OO ČSV z občanského sdružení na pobočný spolek najdete na stránkách:

http://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo.html

Aktuálně

Aethina tumida v Evropě

Malý úlový brouk, původem z jižní Afriky, se od letošního léta šíří na jihu Itálie. Mapy jednotlivých ohnisek naleznete na stránkách SVS a na odkazu "aktuálně"

Aktuálně

Mor včelího plodu v ČR a v JMK

Užitečné informace o MVP (mapa ohnisek a ochranných pásem, dotčené katastry obcí v JMK) najdete v záložce "Informace SVS"

Informace SVS