Akce
Plošné vyšetření na MVP proběhne v r. 2021 v ZO Jaroslavice, Božice, Mikulovice, Jevišovice, Olbramkostel, Prosiměřice a Uherčice. Vyšetření bude hrazeno z grantu JMK a provede ho laboratoř Agro-la Jindřichův Hradec.

Vzorky měli na varroázu

Do dne 20.1.2021 odevzdají zástupci jednotlivých ZO směsné vzorky měli na varroázu v kelimcích a to okresnímu zdravotníkovi p. Kauerovi ve včelařské prodejně v Příměticích. K vytvoření formuláře žádosti se seznamem vzorků využijte CISu . Vzorky budou vyšetřené v laboratoři SVÚ Jihlava. Tuto laboratoř vyberete do formuláře Žádosti o vyšetření. K "Žádosti" se v CISu propracujete následovně: Záložka Stanoviště/ Nová žádost o vyšetření - a pak už jen vybíráte a zatrháváte (laboratoř, adresu pro zaslání protokolu, vyšetření varroa. U každého včelaře, který dodá vzorek měli, zatrhněnte fajfkou okénko před jménem, aby se vám řádek zaktivoval a mohli jste ho vyplnit. Nezatržené řádky se včelaři se v seznamech neobjeví. Předtištěné jsou počty včelstev u jednotlivých včelařů z podzimu, bude-li počet včelstev na směsném vzorku jiný, tak jej v žádosti opravte. Vyplňování žádosti můžete přerušit modrým tlačítkem, údaje se uloží a příště si rozpracovaný formulář žádosti vyberete a otevřete tlačítkem „detail“. Teprve po kompletním vyplnění žádosti ji „odešlete“ laboratoři stisknutím zeleného tlačítka. V záložce „Seznam žádostí o vyšetření“/hledat si vytiskněte vyplněnou žádost ( oranžové tlačítko objednávka PDF) a přiložte ji ke vzorkům, které budete odevzdávat 20.1.2021. Čísla vzorků na této žádosti pak spárujte - přeneste na štítky na jednotlivých kelimcích s mělí.

Vytvoření žádosti v CISu urychlí zpětnou informaci laboratoře o výsledcích jednotlivým ZO. Tato informace bude pověšená na CISu příslušné ZO a urychlí se tak proces objednávání léčiva na případné jarní přeléčení včelstev, aniž by se muselo čekat na papírové výsledky rozesílané poštou.

 

 

 

 

Právní předpisy týkající se včel (aktualizováno k datu 1.3.2018)

 najdete v záložce


Informace SVS

Nová vyhláška k přemisťování včelstev

vyhláška č. 342/2012 Sb. řeší mimo jiné nová pravidla pro přemisťování včelstev mimo území kraje od 1.11.2012, dále náhrady za likvidaci včelstev (MVP)

Informace SVS

Nová vyhláška o ochraně včel

Od 1.11.2012 platí vyhláška č. 327/2012 Sb. O ochraně včel, zvěře, ..., při použití přípravků na ochranu rostlin. Plné znění najdete na stránkách www.vcelarstvi.cz/aktualne

www.vcelarstvi.cz

 

 

 Varroáza přehledně a podrobně na mapách SVS

Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku.Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR.

Informace SVS

Občanské sdružení x pobočný spolek
Jak postupovat při změně ZO a OO ČSV z občanského sdružení na pobočný spolek najdete na stránkách:

http://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo.html

Aktuálně

Aethina tumida v Evropě

Malý úlový brouk, původem z jižní Afriky, se od letošního léta šíří na jihu Itálie. Mapy jednotlivých ohnisek naleznete na stránkách SVS a na odkazu "aktuálně"

Aktuálně

Mor včelího plodu v ČR a v JMK

Užitečné informace o MVP (mapa ohnisek a ochranných pásem, dotčené katastry obcí v JMK) najdete v záložce "Informace SVS"

Informace SVS