Zápisy, usnesení

Usnesení z ustavující schůze OKK 2.-18.12.2020 (per rollam)
:

Usnesení_OKK.docx

Usnesení z 1. schůze VOO ČSV 2. - 18.12.2020 (per rollam):
Usnesení_VOO.docx

Okresní konference 28.10. - 13.11.2020 (per rollam):
Usnesení z okresní konference _3.docx

Schůze VOO ČSV 27.11.2019:

Usnesení .rtf

Schůze VOO ČSV 12.3.2019:

Usnesení.rtf

Schůze VOO ČSV 29.11.2018:

Usnesení .rtf

Schůze VOO ČSV 22.2.2018:

Usnesení.rtf

Schůze VOO ČSV 29.11.2017:

Usnesení .rtf

 

Schůze VOO ČSV 23.2.2017:

Usnesení.rtf

 

Schůze OV ČSV 25.11.2016:

Usnesení .rtf

Schůze OV ČSV 25.2.2016:
160225 -Usnesení[5].rtf

 Zpráva kontrolní komise.rtf

Zpráva o činnosti OO ČSV Znojmo za rok 2015.rtf

 

Schůze OV ČSV 24.11.2015:
Zápis.rtf
Usnesení .rtf

Okresní konference 26.4.2015

Zpráva o činnosti OV za období 2010-2015.doc

Zápis_ze_zasedání_Okresní_konference_ČSV_Znojmo.docx

 2015_Usnesení_OK.pdf

 

 

Schůze OV ČSV 10.2.2015:

Usnesení  .rtf

 

Schůze OV ČSV 21.11.2013:
zápis ze schůze OV 21.11.2013

usnesení ze schůze OV 21.11.2013

 Schůze OV ČSV 28.3.2013:

zápis ze schůze OV 28.3.2013

usnesení ze schůze OV 28.3.2013

zpráva o činnosti OO za rok 2012

Schůze OV ČSV 22.11.2012:

zápis ze schůze OV 22.11.2012

usnesení ze schůze OV 22.11.2012

 

Schůze OV ČSV 22.2.2012:

zápis ze schůze OV 22.2.2012

usnesení ze schůze OV 22.2.2012 

zpráva o činnosti za r. 2011

zpráva o hospodaření za r. 2011

 

 

podpora nákupu dřevin:

dohoda

 

Právní předpisy týkající se včel (aktualizováno k datu 1.3.2018)

 najdete v záložce

Informace SVS

Nová vyhláška o ochraně včel

Plné znění najdete na stránkách www.vcelarstvi.cz/aktualne

www.vcelarstvi.cz

Krajské dotace (JMK)
v r. 2021

Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2021 najdete na odkazu:

Praktické_informace_k_DPV_2021.pdf

 

 

Cestovní náhrady  v roce 2021 najdete v záložce:
cestovní náhrady 2021.docx 

 

 Varroáza přehledně a podrobně na mapách SVS

Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku.Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR.

Informace SVS

Občanské sdružení x pobočný spolek
Jak postupovat při změně ZO a OO ČSV z občanského sdružení na pobočný spolek najdete na stránkách:

http://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo.html

Aktuálně

Aethina tumida v Evropě

Malý úlový brouk, původem z jižní Afriky, se od letošního léta šíří na jihu Itálie. Mapy jednotlivých ohnisek naleznete na stránkách SVS a na odkazu "aktuálně"

Aktuálně

Mor včelího plodu v ČR a v JMK

Užitečné informace o MVP (mapa ohnisek a ochranných pásem, dotčené katastry obcí v JMK) najdete v záložce "Informace SVS"

Informace SVS