Dotace

Krajské dotace v r. 2018

Pozvánku na seminář, na němž budou přednesena pravidla pro předkládání žádostí o dotace pro včelaře Jihomoravského kraje v roce 2018 najdete na odkazu:dotace JMK 2018.pdf

1.D v roce 2017

Letos opět budou naše včelařské spolky zpracovávat dotaci 1.D dle odevzdaných žádostí (požadavků) vašich členů prostřednictvím tzv. CISu. Nenechávejte proto vše na poslední chvíli (termín do 30.9.), v CISu aktualizujte všechny potřebné údaje (počty včelstev, reg. čísla chovatelů,číslo účtu vašeho spolku), aby vás program pustil k potřebným sestavám k vytištění a odeslání. Vloni jste naposled mohli využít č. účtu okresní organizace, letos už si musíte nastavit v CISu č. účtu vašeho spolku, na který vám v listopadu svaz pošle přiznanou dotaci. Na administraci dotace obdrží spolky částku úměrnou počtu včelařů (zatím její výši neznáme), můžete ale už začít nakupovat a schraňovat doklady (pravidla najdete v oběžníku ČSV 1/2017 na str. 12).
Vše potřebné včetně návodů, příkladů  najdete v oběžníku č. 1/2017, který právě vyšel a je na stránkách www.vcelarstvi.cz. 
Doporučuji si vše prostudovat před seminářem zástupců ZO , který se koná 9.9.2017 v Brně. 
Tam vám kompetentní osoby odpoví na všechny vaše dotazy.
...pokud jste se aktivu nezúčastnili, tak najdete užitečné informace na odkazu:

 AKTIVY_2017_-_Jihomoravský_kraj[2].pdf

 

 Dotace Jihomoravského kraje v roce 2017: 

Krajský úřad JMK vypsal pro rok 2017 dotační titul pro včelaře vlastnící do 40 včelstev a včelařské kroužky.

 Pro zájemce o tuto dotaci proběhl 10.2.2017 seminář v Brně v budově JMK na Celju. Zde se dozvěděli o pravidlech o poskytování dotace a změnách oproti minulým rokům.  Bližší informace jsou pověšené na stránkách JMK. Vlastní pozvánku na seminář najdete na odkazu:
pozvánka_na_seminář 170210.pdf

Jak dopadly dotace JMK v roce 2017 ?

Podrobné informace najdete na:   dotace_JMK2017_18.pdf

 

 

 

 

Právní předpisy týkající se včel (aktualizováno k datu 1.3.2018)

 najdete v záložce


Informace SVS

Nová vyhláška k přemisťování včelstev

vyhláška č. 342/2012 Sb. řeší mimo jiné nová pravidla pro přemisťování včelstev mimo území kraje od 1.11.2012, dále náhrady za likvidaci včelstev (MVP)

Informace SVS

Nová vyhláška o ochraně včel

Od 1.11.2012 platí vyhláška č. 327/2012 Sb. O ochraně včel, zvěře, ..., při použití přípravků na ochranu rostlin. Plné znění najdete na stránkách www.vcelarstvi.cz/aktualne

www.vcelarstvi.cz

 

 

 Varroáza přehledně a podrobně na mapách SVS

Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku.Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR.

Informace SVS

Občanské sdružení x pobočný spolek
Jak postupovat při změně ZO a OO ČSV z občanského sdružení na pobočný spolek najdete na stránkách:

http://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo.html

Aktuálně

Aethina tumida v Evropě

Malý úlový brouk, původem z jižní Afriky, se od letošního léta šíří na jihu Itálie. Mapy jednotlivých ohnisek naleznete na stránkách SVS a na odkazu "aktuálně"

Aktuálně

Mor včelího plodu v ČR a v JMK

Užitečné informace o MVP (mapa ohnisek a ochranných pásem, dotčené katastry obcí v JMK) najdete v záložce "Informace SVS"

Informace SVS