Včelařské kroužky

V současné době (leden 2016) fungují v okrese Znojmo čtyři včelařské kroužky a to
v Mikulovicích (obec.mikulovice@tiscali.cz),
v Miroslavských Knínicích
(http://www.miroslavske-kninice.cz/vcelari/index.php?nid=13945&lid=cs&oid=4368323),
 v Božicích a VKM při Komunitní škole Suchohrdly u Miroslavi.

 

Vážení a milí vedoucí kroužků včelařské mládeže,

Zasíláme Vám odkaz na PŘEHLED ROZMÍSTĚNÍ KROUŽKŮ VČELAŘSKÉ MLÁDEŽE, který připravil a spravuje spolek VČELÍ STRÁŽ, z.s. především pro zájemce z řad rodičů dětí majících zájem o členství v některém z těchto VKM.

Podívejte se prosím, zda je na mapě uveden i Váš VKM. Pokud ano, máte možnost zaslat na náš mail informace, které zde chcete o Vašem kroužku zveřejnit. Pokud se zde nenaleznete (nebo víte o VKM, který zde není uveden) a máte zájem být na mapě zveřejněni, zašlete nám potřebné informace, kontakty a data.

 

 

 

Právní předpisy týkající se včel (aktualizováno k datu 1.3.2018)

 najdete v záložce


Informace SVS

Nová vyhláška k přemisťování včelstev

vyhláška č. 342/2012 Sb. řeší mimo jiné nová pravidla pro přemisťování včelstev mimo území kraje od 1.11.2012, dále náhrady za likvidaci včelstev (MVP)

Informace SVS

Nová vyhláška o ochraně včel

Od 1.11.2012 platí vyhláška č. 327/2012 Sb. O ochraně včel, zvěře, ..., při použití přípravků na ochranu rostlin. Plné znění najdete na stránkách www.vcelarstvi.cz/aktualne

www.vcelarstvi.cz

 

 

 Varroáza přehledně a podrobně na mapách SVS

Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku.Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR.

Informace SVS

Občanské sdružení x pobočný spolek
Jak postupovat při změně ZO a OO ČSV z občanského sdružení na pobočný spolek najdete na stránkách:

http://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo.html

Aktuálně

Aethina tumida v Evropě

Malý úlový brouk, původem z jižní Afriky, se od letošního léta šíří na jihu Itálie. Mapy jednotlivých ohnisek naleznete na stránkách SVS a na odkazu "aktuálně"

Aktuálně

Mor včelího plodu v ČR a v JMK

Užitečné informace o MVP (mapa ohnisek a ochranných pásem, dotčené katastry obcí v JMK) najdete v záložce "Informace SVS"

Informace SVS