Aktuálně

Důležité informace z aktivu zástupců ZO ČSV 9.9.2017 v Brně
k dotacím, CISu, členským příspěvkům na r. 2018, statistice za r. 2017, geoportálu ČSV, zdravotní problematice, výkazu majetku a závazků ZO, problematice vosku, ale i ke Včelpu  
najdete na odkazu 

AKTIVY_2017_-_Jihomoravský_kraj[2].pdf

Jak postupovat při změně ZO a OO ČSV z občanského sdružení na pobočný spolek najdete na stránkách:

http://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo.html

 

 

Malý úlový brouk - Aethina tumida se v létě 2014 dostal na evropský kontinent a to v Kalábrii na jihu Itálie. Odtud se šíří do okolí a stává se tak potencionální pohromou pro včelaře, kterým po letošní sezoně ještě zbyla nějaká včelstva.  Mapy s vyznačením jednotlivých ohnisek si můžete prohlédnout :

 

 

 

 

 

 

  • V současné době je možné požádat o přidělení značky "ZNOJEMSKO regionální produkt" a originálním logem opatřit své výrobky nebo nabízené služby. Pro tyto účely byl pro logo vybrán motiv ještěrky (varianta "C" grafického návrhu). Certifikační kriteria jsou k dispozici pod heslem kriteria. Zásady pro udělování a užívání značky si přečtěte pod heslem pravidla.

Nová vyhláška k přemisťování včelstev

vyhláška č. 342/2012 Sb. řeší mimo jiné nová pravidla pro přemisťování včelstev mimo území kraje od 1.11.2012, dále náhrady za likvidaci včelstev (MVP)

Informace SVS

Nová vyhláška o ochraně včel

Od 1.11.2012 platí vyhláška č. 327/2012 Sb. O ochraně včel, zvěře, ..., při použití přípravků na ochranu rostlin. Plné znění najdete na stránkách www.vcelarstvi.cz/aktualne

www.vcelarstvi.cz

 

 

 Varroáza přehledně a podrobně na mapách SVS

Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku.Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR.

Informace SVS

Občanské sdružení x pobočný spolek
Jak postupovat při změně ZO a OO ČSV z občanského sdružení na pobočný spolek najdete na stránkách:

http://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo.html

Aktuálně

Aethina tumida v Evropě

Malý úlový brouk, původem z jižní Afriky, se od letošního léta šíří na jihu Itálie. Mapy jednotlivých ohnisek naleznete na stránkách SVS a na odkazu "aktuálně"

Aktuálně

Mor včelího plodu v ČR a v JMK

Užitečné informace o MVP (mapa ohnisek a ochranných pásem, dotčené katastry obcí v JMK) najdete v záložce "Informace SVS"

Informace SVS