Formuláře

Pro usnadnění práce se zpracováním podkladů za ZO pro Okresní organizaci Znojmo popř. pro Sekretariát RV ČSV uvádíme vzory formulářů, s kterými můžete pracovat ve Wordu. Většinu formulářů najdete na stránkách www.vcelarstvi.cz/formulare. Pokud budete mít zájem o uveřejnění dalších formulářů, popřípadě je máte zpracované a jste ochotni je nabídnout ostatním ZO, tak kontaktujte administrátora těchto stránek na adrese ftexl@volny.cz

Tím, že všechny ZO pracují v CISu (Centrální informační systém ČSV), pak můžete využít celé řady formulářů včetně volby již předvyplněných údajů ( např. ošetření aerosolem, vyšetření na varroázu a MVP atd). Vše najdete v záložkách "členové" a "stanoviště"

  • štítek varroa
    Vyplněným štítkem bude opatřen kelimek se směsným vzorkem měli z každého stanoviště zvlášť. Pořadové číslo vzorku nevyplňuje včelař, ale až zdravotník!
  • 180325 - Objednávka léčiva.xls
    Vyplněný formulář předkládá každá ZO okresnímu zdravotníkovi Miroslavu Kauerovi, buď v kanceláři na ulici J.Palacha ve Znojmě  nebo ve včelařské prodejně v Příměticích ve stanoveném termínu. Formulář odevzdejte v papírové podobě a včas, ať  nebráníte odeslání hromadné objednávky léčiva za celý okres. Aktuální ceny jednotlivých přípravků najdete na www.beedol.cz/cenik

 

Právní předpisy týkající se včel (aktualizováno k datu 1.3.2018)

 najdete v záložce

Informace SVS

Nová vyhláška o ochraně včel

Plné znění najdete na stránkách www.vcelarstvi.cz/aktualne

www.vcelarstvi.cz

Krajské dotace (JMK)
v r. 2021

Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2021 najdete na odkazu:

Praktické_informace_k_DPV_2021.pdf

 

 

Cestovní náhrady  v roce 2021 najdete v záložce:
cestovní náhrady 2021.docx 

 

 Varroáza přehledně a podrobně na mapách SVS

Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku.Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR.

Informace SVS

Občanské sdružení x pobočný spolek
Jak postupovat při změně ZO a OO ČSV z občanského sdružení na pobočný spolek najdete na stránkách:

http://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo.html

Aktuálně

Aethina tumida v Evropě

Malý úlový brouk, původem z jižní Afriky, se od letošního léta šíří na jihu Itálie. Mapy jednotlivých ohnisek naleznete na stránkách SVS a na odkazu "aktuálně"

Aktuálně

Mor včelího plodu v ČR a v JMK

Užitečné informace o MVP (mapa ohnisek a ochranných pásem, dotčené katastry obcí v JMK) najdete v záložce "Informace SVS"

Informace SVS