Mor včelího plodu (MVP) v okrese Znojmo

S monitoringem MVP jsem začali v zimě 2007 - 2008. Z každé ZO byly vyšetřeny 2 vzorky, ve východní části okresu  byl zachycen MVP a následně lokalizována 2 ohniska MVP. Postupovalo se v souladu s MVO (likvidace stanovišť, vyhlášení ochranných pásem, následná kontrolní vyšetření.

V následujících letech jsme již prováděli plošné vyšetření vždy v několika ZO a to díky grantu JMK. Veškerá vyšetření byla zatím negativní.

Přehled o plošném vyšetření na MVP v jednotlivých letech najdete na:

 

 

 Mapu území jednotlivých ZO, kde proběhne monitoring MVP v zimě 2020 - 2021, najdete na odkazu: 

2021_MVP_ilustrační_mapka_ZO_2.jpg

Právní předpisy týkající se včel (aktualizováno k datu 1.3.2018)

 najdete v záložce

Informace SVS

Nová vyhláška o ochraně včel

Plné znění najdete na stránkách www.vcelarstvi.cz/aktualne

www.vcelarstvi.cz

Krajské dotace (JMK)
v r. 2021

Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2021 najdete na odkazu:

Praktické_informace_k_DPV_2021.pdf

 

 

Cestovní náhrady  v roce 2021 najdete v záložce:
cestovní náhrady 2021.docx 

 

 Varroáza přehledně a podrobně na mapách SVS

Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku.Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR.

Informace SVS

Občanské sdružení x pobočný spolek
Jak postupovat při změně ZO a OO ČSV z občanského sdružení na pobočný spolek najdete na stránkách:

http://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo.html

Aktuálně

Aethina tumida v Evropě

Malý úlový brouk, původem z jižní Afriky, se od letošního léta šíří na jihu Itálie. Mapy jednotlivých ohnisek naleznete na stránkách SVS a na odkazu "aktuálně"

Aktuálně

Mor včelího plodu v ČR a v JMK

Užitečné informace o MVP (mapa ohnisek a ochranných pásem, dotčené katastry obcí v JMK) najdete v záložce "Informace SVS"

Informace SVS