Drobečková navigace

Úvod > Informace SVS

Informace z MZe

Metodika kontroly zdraví 2023


Informace SVS

Metodický "POKYN"

button-1187460_1280.png


 

 

Metodika zdraví zvířat 2022

button-1187460_1280.png


 


Metodika kontroly zdraví v roce 2018

Přehled o tom kdy a jaká vyšetření včelstev v průběhu roku je nutné provádět a kdo tato vyšetření platí najdete na odkazu:

 

Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2018.docx


 

Vše o prodeji medu najdete v informaci SVS na odkazu:

vše o prodeji medu.pptx 


 

Právní předpisy týkající se včel (k datu 1.3.2018) najdete na odkazu:

140318 aktuální veterinární předpisy.pdf


 

Varroáza přehledně a podrobně na mapách SVS

Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku.Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR. Díky aplikaci lze zjistit, jaký léčebný režimbylletos na základě výsledků vyšetření zimní měli pro rok 2016 v daném místě nařízen.Mapa umí zároveňzobrazit informace o počtu stanovišť a včelstevv každé obci a porovnat hustotu zavčelení ve zvoleném regionu, což pomáhá včelařům zvolit nejúčinnější opatření k tlumení intenzity varroázy v průběhu roku nad rámec nařízeného ošetření.

Nová aplikace je dostupná na následujícím odkaze:

http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=VAR

K mapě se lze dostat také postupně – kliknutím na obrázek „Ohniska nákaz včel“ v pravém dolním rohu úvodní stránky na adresewww.svscr.cz a následným výběrem možnosti „Varroáza“. Druhou, v současnosti včelaři hojně využívanou mapou pod tímto odkazem zůstává mapová aplikace s ohnisky a pásmy moru včelího plodu.

Pro včelaře je velmi důležité znát situaci ve svém nejbližším okolí. Mapa proto poskytujevčelaři možnost porovnat „svoji“ obec stěmi sousedními. Toto porovnání je zřejmé zejména z barevného rozlišení katastrálních území jednotlivých obcív rámci zvoleného okresu.

SVS již dříve informovala v tiskové zprávěo letošních výsledcích vyšetření zimní úlovémělia také o tom, že počet včelstev s vysokým obsahem roztočů se v ČR letos meziročně poměrně výrazně snížil. V souladu s tímto trendem naopak více než dvojnásobně vzrostl podíl vzorků zcela bez roztočů.

Výsledky vyšetření zimní měli však nejsou všemocným nástrojem a SVS nedoporučuje spoléhat se v průběhu roku pouze na nařízená ošetření včelstev jako na jediný nástroj tlumení intenzity varroázy. Jak již bylo mnohokrát řečeno, nejdůležitější a nezastupitelnou roli má každý jednotlivý včelař. Je potřeba, aby bedlivým sledováním zdravotního stavu svých včel dokázal rychle a adekvátně reagovat na jeho případné zhoršení i na vlivy počasí a s nimi související omezení zdroje pastvy, které může vést k následným loupežím. Ty zejména v období pozdního léta výrazně napomáhají šíření roztoče Varroadestructor mezi silná včelstva.

A jak konkrétně s aplikací pracovat?

Po kliknutí na výše uvedený odkaz zvolte „Varroáza“. Otevře se vyplňovací pole, do kterého zadáte obec, která Vás zajímá. Pokud je v ČR více obcí se stejným názvem (např. Dolní Lhota), nabízí se nápověda v podobě okresu, uvedeného v závorce za obcí. Jakmile je zvolena konkrétní obec, rozbalí se k ní požadované údaje. Základní informací je nařízené ošetření pro rok 2016, tedy zda SVS nařizuje ošetřit včelstva a v kterém období roku. Tento režim je barevně rozlišen, viz vysvětlivky k mapě. Dalším údajem je počet stanovišť a počet včelstev v obci. Pokud se uživatel zajímá pouze o „svoji“ obec, po kliknutí na grafickou ikonu vedle názvu obce v tabulce se mu na mapě zobrazí katastrální území této obce v příslušné barvě podle režimu nařízeného ošetření. Pokud uživatele zajímá situace v jeho okolí, stačí kliknout na grafickou ikonu vedle údaje „situace v okrese“ v tabulce, a na mapě se zobrazí jednotlivá katastrální území všech obcí v okrese (opět barevně rozlišená). Při tomto zobrazení je možné po opětovném kliknutí na grafickou ikonu dané obce docílit barevného zvýraznění tohoto konkrétního místa.

 

Mgr. Petr Pejchal

tiskový mluvčí SVS

E: mluvci@svscr.cz

T: +420 227 010 219

M: +420 607 060 350

www.svscr.cz

 

 

 

 

 

pozadí